Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komentáře

  Prosím, pište své názory. Vyvarujte se neslušných slov a nebojte se slušně upozornit na pravopisnou nebo jinou chybu. Vaše názory mohou číst i děti a proto nevhodná slova a názory budou staženy. Nezlobte se, když se tyto názory neobjeví.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

České? Moravské korunovační klenoty.!

(Konrád Mautzen, 27. 7. 2017 15:55)

Dobře smazaná a vyňatá etnická čistka ,nebyla vhod katolické církvi. Proto je původ kamenů v korunovačních klenotech,jako by utajen. Sasánovské rodové dějiny však celou událost dosti zevrubně popisují. Nositel vládcovského pásu s drahokami byl princ Jacgat I. Sasásonovec ,popravený rukou muslima na bojišti u Vogadisburku (dnešní Vrbice u Velkých Bílovic).Onen pás krále byl v majetku Samuela a jeho následovníků. Fradegardovi mniši se o něm ve Fuldských letopisech zmiňují.Je celkem logické , že se tyhle incignie jako symbol uchopení moci předávaly.Je nelogické aby Karel IV je někde vykoupil pokud otec Jan je zastavil.Ano zastaveny byly a to u již s dějin vymazaného Klingenberka. Na něho si král Jan netroufl.Nejednalo se jen o kameny.Jednalo se také o asi 34 kg kvalitního zlata - který zdobil cestovní harém - to bylo pak roztaveno. Záhada všech záhad je MORAVSKÝ MEČ s majetku Jacgata.Ten ač je uchován před Moravany v Praze! Se chudák toulá po celé Evropě. Velmi skvostná orientální filigránská práce vylučuje aby byl v 5 .-6. století vyroben na Moravě.Jeho stáří se odhaduje nejméně na 3000 let!Drahokami na korunovačních klenotech nesou známky upotřebení - tedy jsou vybaveny tak aby se daly na pás - přišít. Pozdější opracování některé dokonce rozdělily na menší kusy.Nehledě k tomu že jsou vesměs všechny původem s Orientu. Onen Moravský meč jsem měl možnost potěžkat v mé ruce. Rozhodně bych s ním nechtěl několik hodin mávat na obranu.Je velmi těžký. 164 cm dlouhý,v čepeli jsou zasazeny diamanty,pažbí nebo rukojeť je asi mamutovina opletená zlatem,skvostně zdobená,zakončená obrovským rubínem,54 asi 1cm velkých čirých damantů -vybroušených s absolutní přesností dávají celému dílu - stálý lesk. Zahnutá a ke špici rozšířená čepel - zase připomíná orient.Toulec je udajně ušit s lidské kůže ,vyšítý zlatem a diamanty s orientálními vzory. Tehdejší cena tohoto skvostu musela být obrovská....Možná ho Češi Moravanům něky vrátí.

Češi? Kdo to je?

(Gothard Mohučský, 21. 7. 2017 15:05)

Všichni známe legendu o DĚTI S HAMELEN - rodiny vystopovaly děti až na Vyškovsko, Blanensko. Vylidněná Saská kotlina (čechy) potřebovala hodně lidí na práci. O území se intenzivně 300 let bojovalo s drsným nepřítelem Moravany. Každý kdo byl zajat se musel vykoupit - jinak byl prodán do otroctví. Opravdu jen náhoda a mladická ctižádostivost donutila mladičkého Václava (pasáček vepřů) ve Swinibrodu - požádat velmi bohatého saského kurfiřta o pomoc a půjčku. Neschopnost splácet dluh donutila Kingenberka aby prostřednictvím Václava začal ovládat své ztracené Saské území. Klingenberk pocházel s dynastie Karlomanů dokonce příbuzensky s Otonů v rodokmenu má také Jindřichy a Karla Velikého.

Potomci Přemyslovců

(Jiří Čížek, 18. 7. 2016 21:30)

Zaráží mne, že mezi potomky Přemyslovců po přeslici není uveden náš panovnický rod Habsbursko-Lotrinský!
Nebylo by dobré, aby autor této rubriky chybu napravil?

Re: Potomci Přemyslovců

(Gothard Mohučský, 28. 7. 2016 10:20)

Václav IV. byl ženat - ovšem manželství bylo bezdětné.Požádal manženlku aby sama vybrala jednu s dam.On vyzkouší svoji plodnost.Los nebo výběr padl na Kláru von Kuering(16) - která patřila do Lotrinské větvě Štaufů a Habsburků-Lutzenburků.Klára porodila 4. děti Mezi mimi Mikuláše Opavského (Slezského)Elišku,Kláru,Tyldu...Václav se najezdil k papeži aby sňatek zušil ,aby mohl děti uznat za legitimní - papež nedovolil.Tak Václav IV povol nejvyššího důvěrníka,společníka,finančníka Jana Jindřincha (XX) Klingenberka nakonec se stal Václavovým zetěm ,nekorunovaným králem díky sňatku s Klárou Kuering Přemyslovnou .Také se stal ,,poručníkem" jinak v rozhodování nejistého Mikuláše Opavského a jeho manželky.1350 Jindřich Jindřich(XXX) spolu s Jindřichem s Rožumberka vyjednali dnešní hranice s Německem.Proto Ašský výběžek kde Klára měla svůj statek.Postoupili obrovská území ale dohoda byla něco jako federace.Němci smazali dluhy.Naopak přidali peníze za které JJ. přikoupil další území Moravy od Jagelonců.Také se tím dostal jako vkladatel území do podvědomí Habsburků s kterými byl díky Kláře rovněž zpřízněn.Sňatek s nemanželským parchantem bylo však společenské fopa.Navíc Klingenberkové významě vždy ovlivňovali pokladnu Moravské panské jednoty a sami si dosazovali ,,výběrčího daní do Čech" jako krále.Za což byl jeden Klingenberk na radnici v Praze ubodán.Klingenberkové jako rod byli s dějin vymazáni jednak za tenhle sňatek proti církvi,majetnický postoji k zemi Saské(české) a Moravské,za pokrevní linii dynastie císařského rodu Jińdřiců,za Saské kurfiřství,kontrolu příjmu Přemyslovské dlužnické pokladny,za ovládnutí všech šlechtických rodů v zemi,za ovládání nejvyšších zemských postů dosazování pánů s Dubé,Lipé,Kravař,Štemberka,......

Re: Potomci Přemyslovců

(František Nebojsa, 21. 7. 2017 14:48)

Nejde o rod Lotrinský - jde zde hlavně o Přemyslovce.Tedy rod neskutečně zmatený. Jednou větev Moravská,pak Česká . Odrazíme se od Samuelovců k Mojmírovcům tak přesně mezi nimi je dynastický rod HORMIDORA 805-811 u moci -ten byl otcem Lecha zakladatele Polska 796-805 ,bratr další byl SAMOMÍR zakladatel MOJMÍROVCŮ 830 --907Konče Rastislavem nebo knězem Slavomírem(871)Pak již nastupuje velmi agresivní sv.Svatopluk I.Moravský , syn Bogislava Moravského a jeho syn následník Svatopluk II. Moravský, nastupuje MORAVSKÁ PANSKÁ JEDNOTA .Jako ochrana proti úkladům Englšperka a Wilhema Karlomana. Pak figuruje celá řada cizáků SALAN CHORVAT,BEZPRYMUS,STROJMÍR,GORIVEN,BOSOHOSO,OLGUS,BOŘIVOJ -až po Spytihněva II. Tohle jsou spíše nastrčené osoby do dočasné funkce.Přemyslovci je rod vymyšlený podle legendy o Jindřichu Ptáčníku.Spíše samozvanci.Sám Kosmas a syn Zdík to v kronikách potvrzují.MPJ - a její forma existuje dodnes.

Prosím Vás kde berete podklady pro lži o ČESKÝCH PANOVNÍCH?

(Franta Nebojsa., 21. 7. 2017 14:21)

625/626 vznik Moravy.860 - příchod C +M. 900 - postoupení Saské kotliny -Moravě.918 - založení Moravské školy v Budči s nšmeckým,Latinským a TZESZKYM (TĚŠKÝM) jazykem C+M. 920 - vláda Moravské panské jednoty nad celou Velkou Moravou ! 1130 přenesení království Moravského se Znojma do Prahy - ukončení dohadů s Němci.1300 dokončení Moravizace Prahy - odgermanizování. Moravská Panská jednota společně s Dolno Rakouskými Moravany poráží odpor samozvaných vládců čechů na Bílé hoře.....Nástup Moravských Habsburků + připojení Horní Moravské země Slezka a Haliče odkoupené od Jagelonců za vyrovnání postoupení území Němcům - hlavní město MPJ Vídeň. Zvláštní režim mezi Žitavou,Horní Moravskou Lužicí,Saskem,Pruskem a Moravou. Vyšší hodnost markrabě jako král - vyšší význam pro Habsburky. Titul Markrabě vždy spojen s titulem císař. V Klingenberské bule po odražení Mongolů 1251 se píše že sejm Moravské panské jednoty volí na dva roky sobě hejtmana a ten za složenou kauci MPJ jmenuje v Saské kotlině (Čechách) - správce (krále) plně podřízeného MPJ. Vis Jan Lucenburský,Karel IV (dal do zástavy bratra),Jiřímu s Kunštátu a na Poděbradech ručilo majetkem 33 šlechticů- přišel o Žitavu a Kladsko ,ručitele úplně zrujnoval.......Bylo by opravdu velmi dobré vyučovat minulost podle pravdy.Byť je nepříjemná.

jmeno kralevice ktereho ota veznil

(petra cervenakova, 9. 11. 2016 14:09)

chtela by to najit

Vznik Čechů.

(Gothard Mohučský, 28. 7. 2016 9:52)

Podle zápusu Fuldských,Fradegada,ale i jiných národů jako Hunové,Bulhaři,Řeci....se po usídlení Cyrila a Metoděje v centru? Moravské říše začaly dít velmi ryché,žádané změny.Mnoha lidem to tehdy změnilo život s gruntu.První závažná událost byla zevední úředního jazyka Moravanů tak aby se všichni domluvili.Mluvilo se rusky,bulharsky,makedonsky,řecky,německy, je ne nějak výzačně jedním jazykem.Krerý vnesli C+M do země,.Moravané dlouho okupovali Saskou kotlinu a nejen tu.Němci se jich báli.Moravané byli roztaženi na území zvaném Žitavsko dnes Lužicko Srbsko,Sasko,Bavorsko,Korutnany,Švábsko,Prusko,Slezko...Do vylidnění Saské kotliny začala pod záštitou ,,umělého " panovníka Wenczszla produt díky lokátorům a zákonu o odebzdání II. a dalšího dítěte ke kolonizaci početná skupina mladých lidí s okupvaných území Moravany.Mnozí nebo téměř všichni byli Němci.Pro ně jazyk C+M byl strašně TZESZKÝ-TŽESEZSEKÝ-komoleni na TZESKY(ČESKÝ).Za dobu kolonizace si lokátoři pomáhali nákupem lidí propadlých trestům,dluhům,chudobě....Jako první lokátor je označován pan Hirz Klingenberk od Rýna ,dále pan Bawor s Baworowa,Rožumberkové,Sasowé se Sass...hodně pánů s rodu Schtaufů,Kueringů,Lotringů,Olbramů,Lutzemburký a jiných.Byly založeny dvě základní větvě lokátorů Janovická a Benešovická kteří shodně označují za zakladatele dynastického rodu Modrovouse Welfa s doby kmenových náčelníků pocházejícího někde se Severu.